Quy trình thiết kế nhà ở tại Archiheart

Quy trình sau được áp dụng với sản phẩm nhà ở thông dụng:

1- THỎA THUẬN VỀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TẠM ỨNG

 • Chủ đầu tư xem xét quy trình thiết kế và sắp xếp thời gian địa điểm gặp gỡ.

2- ĐO ĐẠC KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, LẤY THÔNG TIN THIẾT KẾ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

 • Lấy thông tin thiết kế từ chủ đầu tư bao gồm các yêu cầu về thiết kế, không gian chức năng, phong thủy,…
 • Đo dạc kích thước khu đất, hoặc kích thước hiện trạng công trình
 • Lập bảng tiến độ thiết kế và tiến độ thanh toán gửi chủ đầu tư.

3- THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC SƠ BỘ (06 NGÀY)

 • Archiheart dựa trên thông tin khách hàng gửi sẽ thiết kế 2 phương án sơ bộ gửi cho chủ đầu tư qua file ảnh và file video.
 • Số lần đưa là phương án sơ bộ không quá 03 lần, nếu không phù hợp chủ đầu tư có thể chấm dứt việc hợp tác.
 • Chủ đầu tư chọn ra phương án phù hợp để triển khai hoặc chỉnh sửa trước khi triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công.

4- CHỈNH SỬA PHƯƠNG ÁN CHỌN VÀ XUẤT HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG (10 NGÀY)

 • Khi xuất hồ sơ kỹ thuật thi công số lần chỉnh sửa phương án chọn không quá 02 lần mỗi lần không quá 30%
 • Nếu chỉnh sửa bản vẽ do sai sót từ Archiheart thì hoàn toàn không phát sinh chi phí
 • Thời gian chỉnh sửa bản vẽ không được tính vào hợp đồng đã ký.
 • Sau khi chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp Archiheart sẽ tiến hành triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công.

5- GIÁM SÁT TÁC GIẢ

 • Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu và nhà thầu giám sát..
 • Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.
 • Thời gian chỉnh sửa bản vẽ không được tính vào hợp đồng đã ký.
 • Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
 • Giám sát trực tiếp tại công trường là 03 lần trong 06 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ kỹ thuật thi công.
 • Giám sát tác giả không trực tiếp thông qua điện thoại, email, facebook… trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

6- GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

 • Sau khi thống nhất quy trình thiết kế đo đạc khảo sát lập bản vẽ hiện trạng gửi chủ đầu tư Archiheart tạm ứng số tiền 30%.
 • Sau khi chủ đầu tư đồng ý với phương án thiết kế sơ bộ (mục số 3) chủ đầu tư tạm ứng lần hai 40%.